KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSU :OKKA BİLİŞİM YAZILIM TAKI TASARIM.
ADRES :KÜLTÜR MAHALLESİ GÜRSEL SOKAK NO:101/1
WEB SİTESİ : WWW.OKEPİN.COM
TELEFON :90 501 343 40 23
E-POSTA :DESTE@OKEPİN.COM

Kişisel verilerin korunması, Yurt Dışında Yerleşik Veri Sorumlusuolarak şirketimiz için hassas ve önemli bir konudur. Kişisel Verilerinizin 6698 Sayılı Kanun, Ulusal ve Uluslararası mevzuat çerçevesinde işlenmesine özen ve önem veriyoruz. Veri Sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin öngördüğü ilkeleri benimsemekte ve kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülükler yerine getirilmektedir.a

OKEPİN olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetler çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz

Aydınlatma Metninin Kapsamı

İşbu Aydınlatma Metni;

a.   Kişisel Verileri Toplama Yöntemlerini ve Hukuki Sebeplerini,

b.   Veri Konusu Kişi Gruplarının Kategorizasyonu ve İşlenen Kişisel Verileri

c.   Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığını,

d.   Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan İdari ve Teknik Tedbirleri,

e.   Kişisel Verilerin Aktarımı,

f.    Kişisel Verileri Saklama Süreleri ve İmha Yöntemlerini,

g.   İlgili Kişilerin Haklarını içermektedir.

a)    Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel Verileriniz; her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda; teknik ve sair yöntemlerle, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla yasadan doğan sorumlulukların eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi ve ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için toplanır ve şirketimiz veya şirketimiz tarafından görevlendirilen veri işleyenler tarafından işlenir. Kişisel Verileriniz 6698 Sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddesi kapsamında tanımlandığı şekliyle;

Kişisel Verileriniz, ilgili mevzuata uygun olarak; web sitemize yaptığınız ziyaretlerde, üyelik işlemlerinde/hesap oluşturma ve hesap güncelleme işlemlerinde, sitemizde yer alan bir formu doldurduğunuzda, ürün ve hizmet aldığınızda veya sattığınızda, müşteri destek işlemlerinde (çağrı merkezi), alıcı/satıcı sıfatı ile yaptığınız yazışmalarda, kendi sitemiz tarafından yaratılan Çerezler/Cookieler ile, site kullanımı ölçüm sistemleri ile (örn:Google Analytics), idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar vasıtasıyla, sözleşmeler, ticari faaliyetlere ilişkin alınan belgeler ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla her türlü sözlü, yazılı ve elektronik ortamda; teknik ve sair yöntemlerle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, toplanabilecektir.

b)    Veri Konusu Kişi Gruplarının Kategorizasyonu ve İşlenen Kişisel Veriler

a. KimlikPotansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı (Web Sitesi Ziyaretçileri)Ürün veya Hizmet Alan Kişive Veli/Vasi/Temsilci (Kayıtlı Üye)Tedarikçi ÇalışanlarıTedarikçi YetkilileriHissedar/OrtakKişisel veri
b. İletişimPotansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı (Web Sitesi Ziyaretçileri)Ürün veya Hizmet Alan Kişive Veli/Vasi/Temsilci (Kayıtlı Üye)Tedarikçi ÇalışanlarıTedarikçi YetkilileriHissedar/OrtakKişisel veri
c. Hukuki İşlemÜrün veya Hizmet Alan Kişive Veli/Vasi/Temsilci (Kayıtlı Üye)Tedarikçi ÇalışanlarıTedarikçi Yetkilileri
d. Müşteri İşlemÜrün veya Hizmet Alan Kişive Veli/Vasi/Temsilci (Kayıtlı Üye)Tedarikçi ÇalışanlarıTedarikçi YetkilileriKişisel veri
e. İşlem GüvenliğiPotansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı (Web Sitesi Ziyaretçileri)Ürün veya Hizmet Alan Kişive Veli/Vasi/Temsilci (Kayıtlı Üye)Tedarikçi ÇalışanlarıTedarikçi YetkilileriHissedar/OrtakKişisel veri
f. FinansÜrün veya Hizmet Alan Kişive Veli/Vasi/Temsilci (Kayıtlı Üye)Tedarikçi ÇalışanlarıTedarikçi YetkilileriHissedar/OrtakKişisel veri
g. PazarlamaÜrün veya Hizmet Alan Kişive Veli/Vasi/Temsilci (Kayıtlı Üye)Tedarikçi ÇalışanlarıTedarikçi YetkilileriHissedar/OrtakKişisel veri
h. Görsel ve İşitsel KayıtlarÜrün veya Hizmet Alan Kişive Veli/Vasi/Temsilci (Kayıtlı Üye)Tedarikçi ÇalışanlarıTedarikçi YetkilileriHissedar/OrtakKişisel Veri

c)     Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığı

POTANSİYEL ÜRÜN VE HİZMET ALAN KİŞİ (WEB SİTESİ ZİYARETÇİLERİ)·      Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi·      Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi·      Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi·      Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi·      Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi·      İletişim faaliyetlerinin Yürütülmesi·      Bilgi Taleplerinin Karşılanması·      Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi·      Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi·      Müşteri İlişkileri Yönetim ve Memnuniyet Süreçlerinin Yürütülmesi·      Stratejik Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi·      Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi·      Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi·      Talep ve Şikayetlerin Takibi·      Veri Sorumlusunun Operasyonel Güvenliğinin Temini·      Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ VE VELİ/VASİ/TEMSİLCİ (KAYITLI ÜYELER)·      Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi·      Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi·      Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi·      Finans ve Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi·      Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi·      İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi·      Mal/Hizmet Satın Alma Süreçleri Yürütülmesi·      Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi·      Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi·      Mal, Hizmet, Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi·      Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yönetilmesi·      Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi·      Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi·      Reklam Kampanya Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi·      Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi·      Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi·      Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi·      Talep ve Şikayetlerin Takibi·      Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi·      Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini·      Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi·      Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
TEDARİKÇİ ÇALIŞANLARI·      Finans, Muhasebe ve Satın Alma Faaliyetlerinin Yürütülmesi·      Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi·      Bilgi Güvenliği Süreçleri Yürütülmesi·      Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi·      Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi·      Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi·      İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi·      Mal/Hizmet Satın Alma Süreçleri Yürütülmesi·      Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi·      Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi·      Mal, Hizmet, Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi·      Tedarik Zinciri Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi·      İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi·      Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi·      Bilgi Güvenliği Süreçleri Yürütülmesi·      Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
TEDARİKÇİ YETKİLİLERİ·      Finans, Muhasebe ve Satın Alma Faaliyetlerinin Yürütülmesi·      Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi·      Bilgi Güvenliği Süreçleri Yürütülmesi·      Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi·      Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi·      Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi·      İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi·      Mal/Hizmet Satın Alma Süreçleri Yürütülmesi·      Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi·      Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi·      Mal, Hizmet, Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi·      Tedarik Zinciri Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi·      İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi·      Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi·      Bilgi Güvenliği Süreçleri Yürütülmesi·      Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
HİSSEDAR/ORTAK·      Bilgi Güvenliği Süreçleri Yürütülmesi·      Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi·      Finans, Muhasebe ve Satın Alma Faaliyetlerinin Yürütülmesi·      İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi·      Mal/Hizmet Satın Alma Süreçleri Yürütülmesi·      Mal, Hizmet, Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi·      Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi·      Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi·      Tedarik Zinciri Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi·      Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

d)    Kişisel Verilerin Güvenliğine İlişkin Alınan İdari ve Teknik Tedbirler

BYNOGAME olarak kişisel verilerinizin işlenme süreçlerinde 6698 sayılı kanun, ilgili mevzuatlar ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun vermiş olduğu kararlar çerçevesinde belirlenen idari ve teknik tedbirleri almaya azami derece önem göstermekteyiz. 

OKEPİN, gerekli idari ve teknik tedbirleri alarak şirket içi ya da dışından oluşabilecek risklere karşı kişisel verilere yetkisiz erişimi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemektedir. OKEPİN, kişisel verileri işlerken aşağıda tanımlı idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

İdari Tedbirlere Yönelik Uygulamalar:

Teknik Tedbirlere Yönelik Uygulamalar:

Yukarıda sayılan idari ve teknik tedbirlerin alınmasına rağmen serverlarımıza yapılması muhtemel saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, OKEPİN bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

e)     Kişisel Verilerin Aktarımı

Şirketimiz, söz konusu toplanan bu kişisel verilerinizi yukarıda saydığımız veri işleme amaçlarında olduğu gibi yine aynı amaç ve yasal zorunluluklar nedeniyle KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ilgililere aktarabilecektir. Ayrıca şirketimiz bulut teknolojisini kullanmaktadır ve bu kapsamda işlenen kişisel verilerinizin tamamı güvenli 3.part şirketlerin bulut sistemine aktarılmaktadır.  Şirketimiz kişisel verilerinizi siz değerli müşterilerimize daha yüksek katma değerli ürün ve hizmet sunabilmek ve hizmet kalitemizi arttırmak amacıyla, Şirketimizin yurtiçinde ve yurtdışında oluşabilecek ortak veya ortaklıkları, girişimleri ile; yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile; yeterli gizlilik güvenliği almak kaydıyla faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içi veya yurtdışındaki kurumlar, tedarikçiler, yetkili satıcılar, bayiler, ve iş ortaklarımız ile paylaşabilecektir. Yapılan bu aktarımların niteliği ve paylaşım yapılan taraflar, veri sahibi ve OKKA BİLİŞİM YAZILIM TAKI TASARIM arasındaki ilişki türüne ve niteliğine, aktarımın amacına ve ilgili yasal dayanağa bağlı olarak değişmekte olup, bu taraflar genel itibariyle aşağıdaki gibidir:

f)     Kişisel Verilerin Saklama Süreleri ve İmha Yöntemleri

Kişisel verilerinizin saklama süresine ilişkin esaslar aşağıdaki şekildedir:

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen süreler sonunda silme, yok etme ve anonimleştirme yöntemleri kullanılarak imha edilmektedir.

g)    İlgili Kişilerin Hakları

6698 sayılı Kanunun 11.maddesi kapsamında verisi işlenen gerçek kişiler olarak dilediğiniz her zaman tarafımıza başvurarak aşağıda sıralanan haklarınızı kullanabilirsiniz.

Yukarıda belirtilmiş olan ve fakat bunlarla sınırlı olmayacak şekilde Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi, Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Veri Sahibi Başvuru Formu ’nu kullanarak ilgili tesise şahsen yada Noter Kanalı ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle DESTEK@OKEPİN üzerinden iletebilirsiniz. Şirketimiz başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve her halükarda en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Saygılarımızla,